ANAMMOX®

Rendabele, duurzame verwijdering van ammonium uit afvalwater en ammoniak uit gas

Het ANAMMOX® proces is een kosteneffectieve en duurzame manier om ammonium uit afvalwater en ammoniak uit gas te verwijderen. In vergelijking met conventionele nitrificatie / denitrificatie leidt dit proces tot besparingen op operationele kosten die kunnen oplopen tot 60%, terwijl de uitstoot van CO2 wordt verlaagd.

De ANAMMOX® conversie is een elegante snelkoppeling in de natuurlijke stikstofcyclus. Anammox-bacteriën zetten ammonium (NH4+) en nitriet (NO2-) om in stikstofgas. Samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Nijmegen maakte Paques het proces geschikt voor commerciële doeleinden. Sinds de opstart van de eerste fullscale installatie in 2002 werden vele ANAMMOX®-installaties wereldwijd geïmplementeerd.

Toepassingen
  • Rioolwater (afvoerstroom uit de afbraak van slib)
  • Biologische behandeling van vaste afvalstoffen (vuilstort, compostering, afbraak)
  • Voedingsmiddelenindustrie
  • Mestverwerkende industrie
  • Meststoffen industrie
  • (Petro) chemische industrie
  • Metaal- en mijnbouwindustrie
  • Halfgeleiderindustrie

Uitleg van het ANAMMOX® proces

Praktijkvoorbeelden voor ANAMMOX®