Pulp en papier

In bijna alle stappen van het productieproces van pulp en papier is water nodig. De afvalwaterstromen variëren sterk in concentratie en samenstelling (bijv. CZV, BZV, zwevende deeltjes, houtextracten, zwavel, pH). Door de strengere voorschriften voor de inname van zoet water en de lozing van afvalwater is efficiënt waterbeheer van essentieel belang voor de industrie geworden.

Meer dan 200 installaties van Paques behandelen pulp- en papiereffluenten over de hele wereld. Deze ervaring in combinatie met tientallen jaren aan kennis in biologische zuivering, fysische scheiding en filtratie stelt Paques in staat om een rendabel zuiveringsproces op maat te ontwerpen, te realiseren en te leveren. De BIOPAQ®IC bioreactor is de populairste en meest dynamische anaerobe reactor in zijn soort. Deze reactor is nagemaakt, maar nooit geëvenaard.

De Paques-technologie leidt tot een laag energieverbruik en minimale productie van slib, waardoor de operationele kosten laag blijven. Biogasproductie vanuit de anaerobe reactor wordt steeds belangrijker als bron van duurzame energie. In de meeste gevallen leidt dit zelfs tot een positieve energiebalans voor de gehele zuiveringsinstallatie. Paques heeft biologische behandeling in het gesloten watersysteem geïntegreerd, wat leidt tot aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het proceswater.

Praktijkvoorbeelden voor pulp en papier