BIOPAQ®UBOX

Uiterst efficiënte anaërobe / aërobe behandeling van afvalwater

De BIOPAQ®UBOX, ontworpen door Paques, combineert zeer efficiënte biologische afvalwaterzuivering met de zuivering van biogas. Dit leidt tot lage operationele kosten, een kleine footprint en vrijwel geen geuremissie. Het systeem biedt een viertrapsrioolwaterzuivering: anaërobe behandeling, aanvullende aërobe behandeling, secundaire zuivering en zuivering van het biogas.

De BIOPAQ®UBOX is modulair ontworpen en daardoor geschikt voor capaciteiten van 5-, 10-, 15-, 20-, 30- en 40.000 inwonerequivalenten (IE). Door het combineren van de verschillende modules is het mogelijk om grotere IE’s te behandelen en kan het systeem in stappen worden geïmplementeerd. Daardoor wordt onbenutte (over)capaciteit vermeden. De BIOPAQ®UBOX is voorzien van een exclusief toevoersysteem dat onder druk staat. Hiermee worden verstoppingen voorkomen. Bovendien zorgt het voor een gelijkmatige verdeling en een efficiënte anaerobe behandeling van het afvalwater, waarbij slibindikking wordt vermeden.
 

BIOPAQ®UBOX praktijkvoobeelden