Coca-Cola

Duurzame waterbehandeling met technologieën van Paques

Coca-Cola is bezig met het implementeren van een plan voor de bescherming van het bronwater bij alle bottelfabrieken en streeft ernaar leider te worden in de drankenindustrie op het gebied van energie-efficiëntie en klimaatbescherming.

Coca-Cola en Paques hebben samen al vele projecten op het gebied van waterbehandeling uitgevoerd. Afvalwater van de productie van frisdranken is uitstekend geschikt voor anaerobe behandeling, waardoor Coca-Cola aan de lozingseisen kan voldoen, de lozingskosten kan verlagen en groene energie kan opwekken.

Elf productielocaties van Coca-Cola Brazilië passen BIOPAQ® anaerobe behandeling toe en sommige combineren dit met CIRCOX®-technologie: aerobe behandeling met een kleine voetafdruk. In Europa hebben de bottelfabrieken van Coca-Cola in Spanje, Frankrijk en Duitsland ook gekozen voor de technologie van Paques voor de behandeling van het effluent.