Pasfrost

Productie van bevroren levensmiddelen: installatie van een gesloten systeem verlaagt het waterverbruik met 50%

Pasfrost is een Belgisch voedselverwerkingsbedrijf en leverancier van bevroren groenten dat zijn grondwatergebruik met 50% wilde verminderen. Het lokale grondwaterpeil ging omlaag en de kwaliteit van het water werd slechter, dus was een alternatieve, duurzame oplossing nodig.

Paques ontwierp en installeerde een installatie met een gesloten systeem. Het afvalwater wordt anaeroob en aeroob behandeld en verder geüpgraded door ultrafiltratie. Vervolgens vindt een omgekeerde osmose in twee fasen plaats en een UV-behandeling als extra voorzorgsmaatregel. Pasfrost recyclet dit behandelde water en brengt daarmee het grondwaterverbruik met de helft terug, tot minder dan 2 m3 per ton product.