Lenzing AG

Fabrikant van viscosevezels lost drie problemen op met één enkele oplossing

Lenzing A.G. uit Oostenrijk is wereldwijd marktleider in de productie van viscosevezels uit hout. In 2009 produceerde het bedrijf 568.600 ton. De belangrijkste locatie is Lenzing, Oostenrijk.

De fabricage van viscosevezels uit hout levert een reeks secundaire verbindingen op. Sommige stromen, zoals verontreinigd natriumsulfaat, kunnen niet worden hergebruikt en moeten worden afgevoerd. Organische verontreinigende stoffen in het afval worden afgebroken in een grote aerobe afvalwaterbehandelingsinstallatie. In 2001 werd de maximaal toegestane sulfaatlozing bereikt en dit verhinderde een verdere uitbreiding van de productielocatie.

In 2002 werd een SULFATEQ™-systeem geïnstalleerd voor de behandeling van drie verschillende stromen, zowel acidisch als basisch. Deze installatie zet drie soorten opgeloste verbindingen om: organisch materiaal (CZV), sulfaat en zink. De installatie produceert zwavel en zinksulfide. Hieronder vindt u een vereenvoudigde weergave van het stroomschema: