Paques in Balk kondigt reorganisatie aan

19/6/2014

Vandaag heeft Paques in Balk een reorganisatie aangekondigd. De directie acht het noodzakelijk om efficiëntie verbeteringen binnen de organisatie van Paques in Balk door te voeren om de klant meer productwaarde te kunnen bieden en tevens meer groei in Europa te kunnen realiseren.

Persbericht
Vanuit strategische keuze heeft Paques de laatste jaren meerdere vestigingen in de wereld geopend (regionalisatie). Waar dit voorheen voornamelijk door Paques in Balk gebeurde, vertegenwoordigen nu de regionale vestigingen Paques in de diverse delen van de wereld. Dit betekent dat Paques in Balk zich meer en meer richt op de Europese markt.

In het kader van regionalisatie is het van cruciaal belang om locale vestigingen (met locale medewerkers) te hebben om succesvol te zijn in de wereldwijde groeimarkten. De verkoop van Paques producten en de productie zal dan ook vanuit de locale vestigingen (China, Brazilië, India en Canada) plaatsvinden. Het in Nederland produceren en vervolgens verschepen van producten is inefficiënt en leidt tot hoge (transport) kosten en vertraging in het proces. Daarnaast kan Paques onvoldoende concurrerend zijn op deze regionale markten tegen het Nederlandse kostenniveau.

De directie heeft het vertrouwen uitgesproken over de vestiging van Paques in Balk en zal de komende jaren meer investeren in onder andere nieuwe machines en sofware voor engineering evenals andere productiviteitsverhogende maatregelen. Tevens zal innovatie hoog in het vaandel blijven staan, waarmee Paques zich ook blijft onderscheiden in de markt. Naast bovenstaande maatregelen is een efficiëntie verbetering in de organisatie van Paques in Balk onvermijdbaar. Corrigerende maatregelen leiden tot een mogelijk verlies van ongeveer 30 (FTE) arbeidsplekken.

Paques heeft vandaag de medewerkers en gisteren de ondernemingsraad en de vakbonden over dit voorgenomen besluit geïnformeerd. De directie realiseert zich dat de reorganisatie negatieve gevolgen heeft voor de betrokken medewerkers en overlegt momenteel met de vakbonden hoe deze gevolgen verzacht kunnen worden. De arbeidsplaatsen vervallen vooral binnen de afdeling productie en ondersteunende (staf) afdelingen.

Naast efficiëntie verbeteringen zal Paques in Balk ook investeren in meer capaciteit op de afdelingen verkoop en services. Paques zal eventuele vacatures ook bij voorkeur invullen met interne, door de reorganisatie boventallig geworden, medewerkers.

Names de directie,

Stephan Bocken, Chief Executive Officer, Paques Holding
Joost Pâques, Managing Director Paques Europe


Download Press Release